Възстановявания

Без значение дали имате частичен проблем със зъба или имате нужда от цялостна замяна, ние ще се погрижим да върнем първоначалния му вид с най-добрите възможни материали и инструменти.

Индиректни възстановявания

Прилагат се при големи разрушения на страничните зъби в резултат на кариес, счупване, или при патологично изтриване на зъбите. Изработват се от зъботехнически фотокомпозити или керамики. Зъбът се оформя в подходяща форма и от него се взема отпечатък или се прави интраорално сканиране, изпраща се на зъботехник, който изработва възстановяването по указания дадени от зъболекаря. На следващото посещение се залепва изключително здраво към оформения зъб, като възстановява перфектно формата, големината, цветът и контактактите на зъбната корона. За възстановяване с инлей, овърлей или онлей са необходими две посещения.

Инлей

Овълей

Онлей

Възстановяване на извадени зъби със зъбни имплантати

В костта на мястото на извадения зъб се завива титаниев имплантат, който замества липсващия корен на естествения зъб. След определено време към имплантата се поставя зъбна корона. Лечението с имплантати е строго индивидуално и може да има множество вариации в необходимия брой посещения и съпътстващи манипулации за постигането на отличен краен резултат.

Заместване на липсващи зъби, чрез мостова конструкция – „мост“

Лечение за възстановяване на целостта на зъбната редица след изваждане (екстракция) на един или няколко зъба. Върху зъбите пред и зад мястото на извадения зъб се изработват изкуствени корони или индиректни възстановявания (инлей/овърлей), за които зъботехник монолитно прикрепвя короната на липсващия зъб. След като се залепи към наличните зъби, мостът идеално прикрива мястото на извадения зъб и възстановява дъвченето и естетиката в зъбната редица. По аналогичен начин мостова конструкция може да се изработи и прикрепена върху имплантите. За направата им се използват  същите материали както при зъбните корони и се завършва за минималния брой от две посещения.

Поставяне на мост върху заобиколните зъби

Поставяне на мост чрез имплантати

Имате Интерес към Тези Процедури?

Запазете час през нашата форма, за да можем да направим пълна диагноза и да Ви предоставим денталната грижа, която заслужавате!

Call Now Button